ارتباط باما در این شرایط فقط از طریق سیستم تیکت امکان پذیر است (کاربران خارج از کشور میتواند از واتساپ باما در ارتباط باشند )
ورود عضویت

امتیاز: ۰ تا ۲

2.5 /10
3.3 /10
7.5 /10
N/A /10
N/A /10